• Comuna Bosanci
  Comuna Bosanci

  În an  centenar

 • Investiții majore
  Investiții majore

  Centrul Medical Bosanci

 • Solicitări Online
  Solicitări Online

  Solicitări Online

 • Futsal
  Futsal

  Turneu Futsal în Bosanci

Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, hotărârile luate în cadrul ședințelor...

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL.

 

Ședințele Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului 2021

Dispoziţii convocare Consiliul Local 2020

Hotărâri aprobate

 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.