Acte necesare:

 • copie B.I. sot/sotie;
 • copie certificat nastere ale copiilor;
 • copie livret de familie;
 • copie certificat nastere ale copiilor;
 • copie livret de familie;
 • certificatul de casatorie;
 • hotarârea definitiva de încuvintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de învatamânt;
 • acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întretinere;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
 • cupon pensie;
 • adeverinta salariat;
 • adeverinta somaj;
 • adeverinta rol;
 • adeverinta fisc.