În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

Hotărâri aprobate al Consiliului Local al Comunei Bosanci:

 

2019

2020

2021